Tuesday, May 10, 2011

Pada masa depan...


View Larger Map

Pada masa depan macam-macam perkara boleh berlaku pada kawasan ini. Saya berharap sangat saya salah seorang pemilik dan bersama-sama berkembang seiring dengan pembangunan Bangi.